top header
تحفه ای ناب

یا واهب العطایا


چند روزی بود که هوایی یک واقعه بودم و منتظریک محموله. از چندروز پیش که با یکی از خدمتگزاران آستان اهل بیت وزحمت کشان عرصه ساخت عتبات عالیات نشستی نموده بودیم و از ابعاد مختلف وزوایای پنهان حرم سامراء برایم گفته بود سخت شیدا شده بودم. از حرمی که در بین اعتاب مقدسه تنها حرمی است که مالک حی(زنده) دارد و در سند زمینها و ساختمانهایش نام نامی حجه ابن الحسن (روحی فدا)به عنوان مالک درج گردیده وملک شخصی اوست.
امروز مشمول لطف بیکرانشان قرار گرفتم و دوقطعه کاشی از سامراء و محل سکونت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام و خانه امام عصر روحی فدا را برایم هدیه آوردند.
به اندازه دنیا دوستشان دارم.زیرا قطعه ای از خانه محبوب است

جمعه /26شهریور/95

مصادف باشب میلاد امام هادی علیه السلام