top header
درفقدان علم وعالمان دینی

 

«یامن فی البحار عجایبه»


سینه ام‌ سنگین است ؛ ابهام و تعجب تمام وجودم را فراگرفته است هیچ وقت به این‌مقدار احساس بد نسبت به جامعه ام نداشته ام .جامعه غفلت زده ؛جامعه پرت ؛جامعه قدرنشناس !بله من هیچ وظیفه ای ندارم که دایم به بح‌بح و چه چه کردن از جامعه مشغول باشم.
دانشجویان در غفلت ؛طلبه ها در هپروت .روحانیت مشغول دعواهای زرگری بیهوده و بی جهت؛دانشگاهها مشغول به کسب و کار و محیط های علمی میراث خوار از جیب و سرمایه ؛امان‌از یک تولید علم فاخر....
چند روز پیش سالمرگ فردی بود که در عین وجود انحرافات اعتقادی و تاریخی در آثارش بزرگترین خیابان اصلی پایتخت کشور شیعه را به نامش زده اند و بناست کنگره شناخت او بزودی همراه با تندیس و....کلید بخورد....خلاصه بوق و کرنا و شیپور .....
اما بیست وهفتم رمضان المبارک سالروز رحلت مجلسی بزرگ است مجلسی خدوم ؛مجلسی غیور؛ مجلسی زحمت کش در عرصه علم ؛مجلسی آن کسی است که حوزه های علمیه و دینداران قرن حاضر مدیون اوست و معارف دینی شیعه همیشه بدهکار او خواهد بود...‌‌..
آن فردی که دیروز سالمرگ او بود و مملک شیعه با بودجه بیت المال شیعه او را پاس می دارد دشمن درجه یک و مخالف سر سخت همین مجلسی است.... شما هم در ابهام فرو رفتید ؟که ما داریم کجا می رویم ؟
این وسط ما مانده ایم ویک دنیا غصه و درد.
طلاب و صفحه های اینستاگرام و کانالهایشان .
روحانیت و حوزه های علمیه ؛دانشگاهها و دانشجویان چرا در جهت پاسداشت گذشتگان علمی خود دچار غفلت اند.ما برای نسل بعدمان چه الگویی را باید ارایه دهیم؟فاین تذهبون

باید بپذیریم دغدغه هایمان آنگونه که باید باشد نیست